KOÇLUKTA USTALIĞA DOĞRU

 

"Hamdım, piştim, yandım"

                                                                   Mevlâna

Bilgi, insanı daha iyi yapar mı? İyi olmak için öncelikle "bilmek", ama mutlaka "yapmak" gerek… bilirseniz, hakim olursanız, daha iyi kavrarsınız. Türk Dil Kurumu ustayı “bir zanaati gereği gibi öğrenmiş olan ve tek başına yapabilen kişi”, üstadı ise “bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse” şeklinde tanımlıyor”, bir başka deyişle; kendi alanında bilinecek herşeyi bilip, alanını ileriye taşıyan, sürekli gelişimi kovalayan kişi…

Bir koç olarak;

- Güçlü yanlarını, yeteneklerini ve kendini tanımayı,
- Seviyeni olabilecek en iyi aşamaya çıkarmayı,
- Bunun için yeni ve yaratıcı araçlar ve yollar araştırmayı,
- “Olmak” tan daha çok, “Olma Yolculuğu” ndan keyif almayı amaçlıyorsanız bu programa
ilgisiz kalamayacaksınız...

Kimler bu programa katılmalı

• Temel koçluk eğitimini tamamlamış, profesyonel koçluk yolunda ustalığa doğru
adım atmak isteyenler
• ICF unvanlama sürecinde ACC veya PCC olmak isteyenler,
• Sadece bir program veya unvan olarak değil, bir gelişim süreci olarak görenler,
• Koçluğu bir “meslek” olarak benimsemiş koçlar,
• Kurum içi koçluk yapan, daha profesyonelce yapmayı amaçlayanlar,

Programdan beklenen kazanımlar

• Danışanla uyum sağlama,
• Anlamaya yönelik araçları öğrenme,
• ICF standartları çerçevesinde koçluk sürecine halim olmak,
• Her koçun, bir ayna olduğunu düşünerek, kendi aynasını temizlemesi gerektiğinin farkına
varması, bu konuda süpervizyon almak, duygu ve davranış değiştirmek/ geliştirmek.
• Profesyonel koç olarak, kendini konumlandırmak, kararlar almak, aksiyon alanı oluşturmak,
harekete geçmek

Süreç ve Yöntem

• Modüler bir sistem,
• Atölye, bilgi, araçların tanıtımı, mentor koçluk, NLP uygulamaları, pazarlama danışmanlığı

PROGRAM

I- KOÇLUK DURUŞU VE KOÇLUK ALAN KİŞİ İLE UYUM SÜRECİ

- ICF standardları
- ICF unvanlanma süreci
- İlk görüşmedeki kritik sorular
- Davranış analizleri ve envanterler
- Koçluk alan kişi ile birlikte yol haritası belirleme

II- MENTOR KOÇLUK

- Mentor koçluktan beklentiler
- Mentor koçluk süreci
- Mentor koç ve mentee koç sorumlulukları
- Geribildirim uygulamaları

III- KOÇLUKTA SÜPERVİZYON

- Süpervizyon tanımı ve beklentiler
- Süpervizyon süreci
- Süpervizyon uygulamaları

IV- BİR KOÇ OLARAK KENDİNİ KONUMLANDIRMA

- Pazarlama, konumlandırma ve satış kavramları
- Kendini tanıma ve sahip olduğun marka değerinin farkına varmak
- Nasıl bir marka yaratmak istediğine karar vermek
- En uygun ürün/hizmet ve fiyatlandırma politikasını belirlemek
- En uygun hedef kitlenin tanımını yapmak
- Etkin tanıtım stratejilerini oluşturmak

 

 
© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

emcc kariyer koçluğu
icf bireysel koçluk