LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMI

Günümüzde başarılı şirketler rekabet avantajı sağlayacak, sürdürülebilir başarıyı ulaştıracak, değişimleri yönetecek ve aynı zamanda da hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak etkin ve liderlere ihtiyaç duymakta, onları geliştirmenin yollarını aramaktadır. Mevcut ve potansiyel liderlerin doğru şekilde gelişiminin desteklenmesi kurumlar için çok önemlidir.

Liderlik Gelişim Programı’ nın hedefi; katılımcıları, bulundukları noktadan Yeni Nesil Stratejik Liderliğe taşımaktır.

Bu Programla lider ve lider adaylarında;

• Vizyon belirleme
• Etkili dinleme
• Güçlü soru sorma
• Yaratıcılık
• Takdir edebilme
• Liderlik şapkalarını etkin kullanabilme
• Kendini ve diğerlerini anlama
• Her durum için en uygun iletişim tarzı ve yöntemini uygulayabilme
• Kendine ve ortamına liderlik edebilme
• Yüksek performanslı takımlar yönetebilme
• Genel performans ve verimlilik artışı
• Yönetim ekibi arasında daha iyi kişisel iletişim becerisi
• Şirket kültürü ve çatışma ortamındaki olumlu gelişim
• Yüksek potansiyellileri kuruma çekme ve kurumda tutma
• İlham veren rol modellere dönüşmelerini sağlayan, organizasyonel dönüşüme katkıda bulunacak
yetkinlik ve sürdürülebilir davranışsal değişiklikler hedeflenir.

Liderlik Gelişim Programı; yaklaşık sekiz aylık uzun bir döneme yayılmış dört ana modül, bireysel koçluklar, değerlendirmeler ile değişim ve gelişimin pekişmesini sağlayacak uygulamalarla desteklenmekte, etkinliği yüksek doğrudan davranış değişikliğini sağlamaya yöneliktir.© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

emcc kariyer koçluğu
icf bireysel koçluk