Stressiz Yaşam Atölyesi

Stres, kişinin sürdürdüğü ve alışık olduğu içsel (zihinsel, duygusal, bedensel) ve dışsal (sosyal çevre) düzeninde değişim yaratan veya değişim yaratma ihtimali bulunan bir durumu tehdit ya da tehlike olarak algılaması sonucu otomatik olarak verdiği kişide baskı ve gerginlik hissi yaratan fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür.

Aslında stres, doğadaki tüm canlılarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaya yönelik olarak gelişmiş bir sistemdir. Stres yaratan durum karşısında başta adrenalin, noradrenalin ve özellikle stres hormonu olarak bilinen kortizol hormanları salgılanır. Bu hormonlar kalp hızını, solunum sayısını, kan basıncını, metobolizmayı arttırlar. Kan akımı hızlanır ve kaslar daha fazla kanlanarak vücut hareket hazır hale gelir. Göz bebekleri genişler, kan şekeri yükselir. Bütün bu gelişmeler canlının stres yaratan durum karşısında savaşmak veya kaçmak için bedeninin uyanık ve hazır olmasını ve her an harekete geçmesini sağlamak üzere meydana gelirler. Doğada yaşayan tüm canlılarda stres durumu ortadan kalktığı anda hormon salgıları normal düzeye iner ve stres durumu öncesi haline dönülür. Örneğin bir antilop, bir yırtıcının onu avlamak için kovalamaya başladığı anda bu hormonal süreci geçirerek kaçmaya hazır hale gelir. Birkaç dakika sonra kovalamaca bittiğinde canını kurtarabilmiş ve av tehdidi sona ermiş ise antilop sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin sakin otlanmaya devam edecektir.

Doğada yanlış öğrenmeleri, şartlanmaları ve doğru yönetemediği algısı nedeniyle kendisini sürekli stres altında bırakan tek canlı günümüz modern toplumundaki insandır. Hayatta kalmasını sağlamak üzere gelişmiş olan bu sistem birçok bedensel ve psikolojik rahatsızlığın oluşumuna yol açan bir hale dönüşmüştür.

Stresin ve strese bağlı rahatsızlıkların çok yaygın olduğu günümüzde Stressiz Yaşam Atölyesi’nin amacı katılımcıların;

• Stresin oluşumu, kaynağı ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları,
• Kendi stres oluşumlarına, yapılarına ve kaynaklarına ilişkin farkındalık kazanmaları,
• Streslerini ve stres algılarını yönetmeyi,
• Stresi tetikleyen ve stresin sebep olduğu olumsuz duygu, düşünce ve zihinsel kurguları yok
etmeyi ve stresi engelleyici

uygulama, araçlar ve yetkinlikler kazanmalarını; bu kazanımları ile kendilerini stressiz bir yaşama götürebilecek kişisel değişim yapısını ve modelini oluşturabilmelerini sağlamaktır.

Bu amaç çerçevesinde atölye üç aşamada yapılandırılmıştır.

İlk aşamada katılımcılar kendi streslerinin oluşumu, kaynağı, yapısı, döngüsü ve stres algıları hakkında farkındalıklara sahip olacaklardır.

İkinci aşamada stres oluşumunu engelleyici araçlar, uygulamalar ve yöntemleri deneyimleyerek öğreneceklerdir.

Üçüncü aşamada ise katılımcılar edindikleri araç, uygulama ve yöntemleri kendi stres yapıları çerçevesinde kullanarak stres algılarını yönetmeyi sağlayacak yapı ve modeller geliştirmeyi öğreneceklerdir.

Atölye’nin içeriği:

Atölye boyunca katılımcılar aşağıda ana başlıklar halinde verilen içeriği uygulamalı olarak deneyimleyeceklerdir.

• Stres, stresin yapısı ve stresin kaynakları
• Zihinsel kurgular ve stres
• Kişisel stres yapısının ve kaynaklarının belirlenmesi
• Stres ve bilinçaltı ilişkisi: Stresin bilinçaltı kökenleri ve öğrenilmiş stres
• Stresi tetikleyen kişisel bilinçaltı durumların keşfi
• Stresin zihin, beyin, beden, ruhsal durum, düşünce ve davranış üzerindeki etkileri
• Stresliyken ben kimim?
• Stres Döngüsü ve kişisel stres döngüsünün belirlenmesi
• Stres Döngüsünü Kırmak: Stres Algısını Yönetme Teknikleri ve Uygulamalar
• Stres Algısı Yönetiminde NLP (Neuro Linguistic Programming) Teknikleri
• Çıpalar - Kişisel Kaynak çıpası oluşturma
• Stresin yarattığı olumsuz duyguları yok etme
• Stresi tetikleyen olumsuz iç sesleri yok etme
• Stresi tetikleyen olumsuz düşünceleri ve zihin kurgularını yok etme
• Görselleştirme ve pozitif zihinsel yaratım
• Stres yönetiminde EFT (Emotional Freedom Technique)
• Rahatlama ve gevşeme teknikleri
• Kişisel "Stres Savar" oluşturma

Kimler Katılabilir: Atölye, stresini ve stres algısını etkili bir şekilde yönetmeyi isteyen ve stressiz, kaliteli, verimli bir hayat arzu eden herkesin katılımına açıktır. Katılımcıların atölyeye rahat hareket edebilecekleri kıyafetler ile gelmesi önerilir.

Eğitmen: Tayfun Kandıralı, PCC
Profesyonel bir koç olarak kurumsal alanda, “Key Partner” olduğu The Coaching Company bünyesinde Üst Düzey Yönetici Koçluğu, Lider Koçluğu, Takım Koçluğu, Kariyer ve Kişisel Gelişim Koçluğu alanlarında hizmet sunmakta ve Liderlik ve çeşitli kişisel gelişim eğitimleri vermektedir.
Bireysel olarak; Neuro Lingusitic Programming (NLP), Emotional Freedom Tech EFT, sağ-sol beyin uyarımı ve bilinçaltı telkin tekniklerini harmonize ederek geliştirdiği NEURO DEĞİŞİM® yaklaşımı ile danışanlarına; yaşamlarını olumsuz etkileyen, duygu, düşünce, davranış ve alışkanlıklarını değiştirmelerini veya bunlardan kurtulmalarını sağlayan uygulamalar sunmakta olup, Stressiz Yaşam Atölyesi danışanlarıyla yaptığı çalışmaların etkili sonuçlarına dayandırarak geliştirdiği bir atölyedir.

Atölye Kontenjanı: Atölye en az 4 en çok 20 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.

 

Program Liderleri:
Yer: The Coaching Company Levent Ofisi Nispetiye Mh. Aytar Cd. Fecri Ebcioğlu Sk. Yıldız Apt. No :13/1 Daire:1, 1. Levent - İstanbul
Katılım Bedeli:© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

emcc kariyer koçluğu
icf bireysel koçluk