Zamanın Etkin Kullanımı İçin Beyni Programlamak

Bu eğitimin amacı; katılımcıların zamanı etkin kullanmalarını sağlayacak bilgi ve yöntemleri edinmelerinin yanı sıra edindikleri bu bilgi ve yöntemleri hayata geçirerek ve sürdürülebilir bir davranışa dönüştürerek hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak nöral yolları ve zihinsel yapıları oluşturma beceri ve yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

Eğitimin hedef kitlesi; Zamanını etkin kullanmayı öğrenmek ve bunu sürdürülebilir kalıcı bir davranışa dönüştürmek isteyen herkes.

Eğitimin ana başlıkları;

• Zamanı anlamak
• Bilinçaltı ve zaman algısı: Zaman Çizgisi
• Kişisel zaman çizgisinin belirlenmesi ve düzeltilmesi
• Zaman kullanımı ve motivasyon ilişkisi
• Zaman kullanımı ve hedef ilişkisi
• İçsel ve dışsal zaman çalıcılar
• Kişisel zaman çalıcıların belirlenmesi
• Bilinçaltı bir davranış olarak «Erteleme» ve üstesinden gelmek
• Zaman kullanımında zihinsel hazırlık
• Zamanın etkin kullanımı için bir model: 1T4P
• Hedefin nöral yolunun oluşturulması
• Önceliklerin belirlenmesi
• Yol haritasının ve nöral yolunun oluşturulması
• Eylemlerin tasarlanması ve eylemlerin nöral yollarının oluşturulması

 

Program Liderleri: Tayfun Kandıralı, PCC
Bilgi ve Kayıt İçin: info@thecoachingcompany.com.tr© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

emcc kariyer koçluğu
icf bireysel koçluk