TAKIM KOÇLUĞU

Kurum içindeki takımların, “takım olmalarını” destekleyen, birlikte gelişmelerini, daha uyumlu çalışmalarını, hedeflerine ulaşmalarını ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak bir süreç programıdır.

Bu program ile takım üyeleri;

  • Birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar
  • Yaratıcılıkları artar
  • Kaynaklarının farkına varıp daha etkin kullanırlar
  • İç çatışmaların sebeplerini tanımlar, önlem alırlar
  • Ortak hedeflerine odaklanırlar
  • Birbirlerini daha iyi tanırlar
  • Sorumluluklarını sahiplenirler
  • Birbirlerinin gelişimine katkıda bulundukları için haz duyarlar
  • Sinerji oluşturur, yeni bakış açıları kazanırlar

Sonuçta bütün olarak takım performansı artar.

Takım koçluğu uygulamaları firmanın ulaşmak istediği amaçlara, katılımcı sayı ve profiline göre şekillendirilebilmektedir.© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

emcc kariyer koçluğu
icf bireysel koçluk