ENG

AİLE ŞİRKETLERİ GELİŞİM PROGRAMI

“Önemli olan lüzumsuz olabilmek.”
İshak Alaton

Bu Program Türkiye’de ortalama ömrü 20-25 yıl ile sınırlı ve 3. kuşağa geçme oranı %10 olan tüm Aile Şirketlerine, KOBİ’lere, koçluk uygulamaları ve kendi hedefleri doğrultusunda oluşturdukları Aile Anayasası ile daha etkin bir şekilde yönetilmesi ve uzun ömürlü sürdürülebilir başarı konusunda rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.

Programda Temel Öğrenimler;

• Aile şirketinizi iyi yönetmek, kurumsallaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve başarıya götürmek için neler yapılabilir;
• Aile şirketinizin kurulması ve büyümesi için harcadığınız maddi ve manevi kaynakların, emeğin, zamanın kaybedilmesi nasıl engellenebilir;
• Aile şirketiniz sonraki kuşaklara nasıl bir programlamayla bırakılabilir;
• Aile Anayasası nasıl oluşturulur.

Programının Odaklandığı Konular ve Yararları:

• Aile Bilinci ve Şirket Bilinci konusunda farkındalık yaratmak;
• Aile ve Şirket arası uyumlanma;
• Değerler, düşünceler ve davranışlar ekseninde şirket yönetimine ilişkin prensipleri belirlemek,
• Hem bugünkü, hem de gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları ve problemleri belirlemek ve bunları Şirket Anayasası ile regüle etmek,
• Aile Şirketinin devamlılığını ve başarısını sağlamak için gerekli yetkinlikleri öğretmek,
• Aile Şirketinin, kuruculardan sonra gelen kuşaklara karlı ve itibarlı bir konumda bırakmak ve sonraki kuşakların da bunu sahiplenmesini sağlamak

 

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

icf bireysel koçluk