ENG

MENTOR KOÇLUK / KOÇLUKTA USTALIĞA DOĞRU

 

"Hamdım, piştim, yandım"

                                                                   Mevlâna

Bilgi, insanı daha iyi yapar mı? İyi olmak için öncelikle "bilmek", ama mutlaka "yapmak" gerek… bilirseniz, hakim olursanız, daha iyi kavrarsınız. Türk Dil Kurumu ustayı “bir zanaati gereği gibi öğrenmiş olan ve tek başına yapabilen kişi”, üstadı ise “bilim veya sanat alanında üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse” şeklinde tanımlıyor, bir başka deyişle; kendi alanında bilinecek her şeyi bilip, alanını ileriye taşıyan, sürekli gelişimi kovalayan kişi…

Bir koç olarak;

- Güçlü yanlarınızı, yeteneklerinizi ve kendinizi tanımayı,
- Seviyenizi olabilecek en iyi aşamaya çıkarmayı,
- Bunun için yeni ve yaratıcı araçlar ve yollar araştırmayı,
- “Olmak” tan daha çok, “Olma Yolculuğu” ndan keyif almayı amaçlıyorsanız bu programa
ilgisiz kalamayacaksınız...

Kimler bu programa katılmalı

• Temel koçluk eğitimini tamamlamış, profesyonel koçluk yolunda ustalığa doğru adım atmak isteyenler,
• Koçluğu bir “meslek” olarak benimsemiş koçlar,
• ICF ünvanlama sürecinde ACC, PCC veya MCC olmak isteyenler,
• Bu programı sadece bir eğitim veya ünvan alma aracı değil, bir gelişim süreci olarak görenler,
• Kurum içi koçluk yapan ve kendisini geliştirmeyi amaçlayan iç koçlar,

Programdan beklenen kazanımlar

• Koçluk alan kişi ile uyum sağlamak,
• Koçluk alan kişiyi anlamaya yönelik araçları öğrenmek,
• ICF standartları çerçevesinde koçluk sürecine hakim olmak,
• Her koçun, bir ayna olduğunu düşünerek, kendi aynasını temizlemesi gerektiğinin farkına
varmak, bu konuda süpervizyon almak, duygu ve davranış değiştirmek / geliştirmek.
• Profesyonel koç olarak, kendini konumlandırmak, pazarlama ile ilgili kararlar almak, aksiyon planı oluşturmak,
harekete geçmek.

Süreç ve Yöntem

• Modüler bir sistemdir.
• Bir-e-bir atölye çalışmaları, bilgi paylaşımı, araçların tanıtımı, mentor koçluk, NLP uygulamaları, pazarlama danışmanlığı.

PROGRAM

I- KOÇLUK DURUŞU VE KOÇLUK ALAN KİŞİ İLE UYUM SÜRECİ

- ICF standardları
- ICF ünvanlanma süreci
- İlk görüşmedeki kritik sorular
- Davranış analizleri ve envanterler
- Koçluk alan kişi ile birlikte yol haritası belirleme

II- MENTOR KOÇLUK

- Mentor koçluktan beklentiler
- Mentor koçluk süreci
- Mentor koç ve mentee koç sorumlulukları
- Geribildirim uygulamaları

III- KOÇLUKTA SÜPERVİZYON

- Süpervizyon tanımı ve beklentiler
- Süpervizyon süreci
- Süpervizyon uygulamaları

IV- BİR KOÇ OLARAK KENDİNİ KONUMLANDIRMA

- Pazarlama, konumlandırma ve satış kavramları
- Kendini tanıma ve sahip olunan marka değerinin farkına varmak
- Nasıl bir marka yaratmak istediğine karar vermek
- En uygun ürün/hizmet ve fiyatlandırma politikasını belirlemek
- En uygun hedef kitlenin tanımını yapmak
- Etkin tanıtım stratejilerini oluşturmak

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

 
© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

icf bireysel koçluk