"THE CORE COACHING (TCC)” PROFESYONEL KOÇLUK SERTİFİKA PROGRAMI

The Core Coching (TCC) Profesyonel Koçluk Sertifika Programı; Altınbaş Üniversitesi ve The Coaching Company işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. 64 saatlik programdır ve toplam 4 modül olarak tasarlanmıştır. Her modül 2 gündür.

Programın içeriği sınıf oturumları, deneyimsel öğreti yöntemleri ve atölye çalışmaları gibi yapılardan ve koçluk uygulama pratiklerinden oluşmaktadır. Modüller arasında her modül sonunda verilen uygulama ve araştırma ödevlerinin yapılmasını, modüllerde öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlayacak koçluk deneyimleri oluşturulmasını sağlamak üzere, 4 haftalık bir süre bulunmaktadır. Katılımcılardan her modülden sonra verilen uygulama ve araştırma ödevlerini yapmış ve belirli sayıda koçluk deneyimini gerçekleştirmiş olarak takip eden modüle gelmeleri beklenecektir.

PROGRAM İÇERİĞİ

“The Core Coaching” Profesyonel Koçluk Sertifika Programı, Uluslararası Koç Federasyonu’nun (ICF – International Coach Federation) temel koçluk beceri ve yetkinlikleri -core competitions-“ esasları üzerinde yapılandırılmış bir programdır. Programın temel amacı, koçluğu profesyonel bir meslek olarak edindirmek ve/veya kurum içi koçluk yapabilmek için katılımcılara temel koçluk becerilerini ve gerekli donanımı, koçluk bakış açısını ve yaklaşımını da içselleştirecek şekilde kazandırmaktır. Program, katılımcılara birlikte çalıştıkları bireylere kişisel ve mesleki gelişim alanlarında profesyonel bir destek sunabilmeleri için koçluk becerilerini kazandırırken, aynı zamanda, katılımcıların öz farkındalıklarını yükselterek pozitif yönde kişisel gelişim ve değişimlerinin desteklenmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.


Program katılımcılara temel koçluk yetkinlik ve becerilerini aktarmaya yönelik yeterli düzeyde teorik bilginin “BİLME-YAPMA-OLMA” aşamalarını destekleyecek şekilde, tamamen “UYGULAYARAK ÖĞRENME ve İÇSELLEŞTİRME” yaklaşımı üzerinde yapılandırılmış olup, temel yetkinlik esaslı teorik içerik, her yetkinlikle ilgili gerekli esasları içeren uygulamalarla işlenmektedir. 

 

KİMLER İÇİN?  

“The Core Coaching” Profesyonel Koçluk Sertifika Programı, koçluğu profesyonel bir meslek olarak edinmek ve icra etmek veya çalıştıkları kurumda profesyonel bir yaklaşımla kurum içi koçluk yapmak isteyenler veya koçluk yaklaşımı, bakış açısı ve yetkinliği kazanarak profesyonel ve sosyal alanda gelişimlerini ve değişimi hedefleyenler için hazırlanmış bir programdır.  

PROGRAM HEDEFLERİ VE KAZANIMLAR ?  

Katılımcılar, The Core Coaching Profesyonel Koçluk Sertifika Programı ile “Profesyonel Koçluk” kavramı ile tanışıp, koçluk bakış açısı ve yaklaşımını içselleştirerek, başta etkin iletişim kurma, aktif dinleme, güçlü soru sorma, farkındalık yaratma, birlikte çalıştıkları kişilerin hedefleri doğrultusunda gelişimlerini destekleyecek yetkinliklerini ortaya çıkartma, eylem planları oluşturma olmak üzere ICF – International Coach Federation tarafından belirlenmiş tüm temel koçluk yetkinliklerini; bu yetkinlikleri etkin bir şekilde  uygulayabilmelerini sağlayacak koçluk araçlarını, yaklaşımları, aşamaları ve modelleri öğrenirken aynı zamanda profesyonel olarak bir koçluk ilişkisi ve süreci oluşturma ve yönetme, koçluk desteği sunulan sistemi anlama ve roller ile ilişkileri birbirine karıştırmadan etkin ve etik bir biçimde koçluk yapabilme(koçluk duruşu) becerilerini de geliştirebileceklerdir.

Programın sonunda katılımcılar gerek bireysel gerek kurumsal alanda ICF standartlarında profesyonel ve etik bir yaklaşımla koçluk desteği vermelerini sağlayacak bilgi ve beceri donanımına sahip olacaklardır.

 • ICF – International Coach Federation standartlarında koçluk yetkinliklerinin kazandırılması.
 • Bireysel veya kurumsal düzlemde koçluk desteğinin profesyonel ve etik bir yaklaşım içinde ve doğru uygulanmasını sağlayacak gerekli bilgi ve beceri donanımının kazandırılması
 • Bilme-Yapama-Olma yaklaşımda, bir koç “olma” esaslı pozitif yönde gelişim ve değişim odaklı bireysel öz farkındalığın kazandırılması

 

 

 

PROGRAM YAPISI VE GENEL İÇERİK

MODÜL

GENEL İÇERİK

1.MODÜL

 

PROFESYONEL KOÇLUĞUN TEMELLERİ: “ZEMİNİ OLUŞTURMA”

 

(2 gün /16 saat)

 • Koçluk Kavramı, Alanı, Konusu ve Çerçevesi
 • Koçluğun Temel Yapısı – The Core Coaching Modeli ve uygulamalar
 • Koç’un Farkındalığı
 • Temel Koçluk Yetkinlikleri ve Uygulamaları
 • Başlangıç Seviyesi Koçluk Araçları ve Uygulamaları
 • Uygulama ve Araştırma Ödevleri

2. MODÜL

 

BİR İLİŞKİ VE SÜREÇ OLARAK KOÇLUK: “YAPIYI OLUŞTURMA”

 

(2 gün/16 saat)

 • Koçluk İlişkisini ve Süreci Anlamak- Yapıyı Anlamak
 • Yapı’nın Oluşumunda Koç’un “Var”lığı – Koçluk Duruşu Oluşturmak ve Geliştirmek- Süreci oluşturmak ve Yönetmek
 • Olasılıkları ve Seçimleri Birlikte Geliştirme
 • Yeteneklerin ve Becerilerin Daha Fazla Geliştirilmesi ve Yeni Araç ve Tekniklerle Uygulamaları
 • Uygulama ve Araştırma Ödevleri

3. MODÜL

 

YARATICILIĞI ORTAYA ÇIKARAN BİR SÜREÇ OLARAK KOÇLUK: “YAPIYA USTACA İŞLENEN DETAYLAR”

 

(2 gün/16 saat)

 • Koçlukta Yaratıcılık -Uygulamalar
 • Kendine Özgü Koçluk Tarzını Geliştirmek
 • İlerleme ve Gelişmeyi Yönetmek
 • Yeteneklerin ve Becerilerin Daha Fazla Geliştirilmesi ve Yeni Araç ve Tekniklerle Uygulamaları
 • Uygulama ve Araştırma Ödevleri

4. MODÜL

 

PROFESYONEL BİR MESLEK OLARAK KOÇLUK: “SAHAYA ÇIKMAK”

 

(2 gün/16 saat)

 • Mesleki Etik
 • İş Ortamında Koçluk- Rolleri, İlişkiyi Anlamak ve Netleştirmek
 • Kurumsal Koçluk Uygulamaları
 • Profesyonel ve Mesleki Gelişimi Sürekli Kılmak
 • Koçun Mesleki Alanda Kendini Görünür ve Bilinir Kılması

 

SERTİFİKA KOŞULLARI
** Sertifika için programın tamamına katılım gereklidir. 

 


Bilgi ve Kayıt için:

Altunbaş Üniverstirtesi Web Sitesi veya 0212 604 01 00 / 2525

sem@altinbas.edu.tr


Banka Hesap Bilgileri
Altınbaş Üniversitesi 
DENİZBANK / İstanbul Kurumsal
Iban: TR65 0013 4000 0096 8131 9000 05

 

Programa kayıt olmak için ücretin ödenmiş ve

dekontun sem@altinbas.edu.tr adresine iletilmiş olması gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Faturalar katılımcıların belirttikleri e-mail adreslerine gönderilecektir.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında muhtelif nedenlerle kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda ilk 7 gün içerisinde eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Eğitimde 3 iş günü kala eğitim ücretinin %50'si kesilerek ücret iadesi yapılacaktır. Daha sonra yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

emcc kariyer koçluğu
icf bireysel koçluk