ENG

KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ

Küreselleşme ve artan rekabet, iş hayatını her geçen gün daha da karmaşıklaştırmakta, çalışanlar üzerinde baskı oluşturmakta ve yöneticilerin koşuşturmaca içerisinde neredeyse kendisini unuttuğu bir ortam yaratmaktadır.

Böylesi bir ortamda yöneticiler, mevcut bilgi, beceri ve yetkinliklerine ilave olarak farklı fikirlere, yaratıcı düşüncelere ve en önemlisi de davranışsal açıdan çok daha farklı ve etkin yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadırlar.

Lider yönetici mevcut görevlerini yerine getirirken, aynı zamanda ondan “etkin ve verimli çalışan bir takım yaratması”, “vizyon oluşturması ve strateji geliştirmesi”, “hedeflerini gerçekleştirmesi ve sonuç alması”, “şirket değerlerini ve kültürünü benimseyip, tüm ekibinin de benimsemesini sağlaması”, “çalışanları ve müşterileri memnun etmesi”, “zor durumlarda, duygusal düşüşler yaşamadan, pratik çözümler üretebilecek becerilere sahip olması”, “iş ilişkilerini başarı ile yönetmesi” beklenir. Bu eğitim programı liderlerin bu konuda gelişimine destek sağlar.

 
Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

icf bireysel koçluk