ENG

DR. HABİBE AKŞİT
 

Koçluk eğitimini Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) akredite okullarından olan Adler International Learning Central Europe’dan aldı.

İş hayatına Elginkan Topluluğu Şirketleri’nden ECA A.Ş.’de başladı. Elginkan Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde, organizasyonel gelişim, sistem kurma, insan kaynakları ve eğitim projelerinde görev yaptıktan sonra, Elginkan Holding A.Ş.’ye tüm Topluluktan sorumlu insan kaynakları müdürü olarak atandı. Topluluk Şirketlerinde personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçişte, insan kaynakları bölümlerinin yapılanmasının planlanma ve yönetiminin liderliğini üstlendi. Tüm insan kaynakları süreçlerinin yeniden yapılanmasını sağladı. Topluluğun yönetim modeline temel oluşturan yapılanma projesini yürüttü.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Endüstri İlişkileri Komisyonu ve Toplu Sözleşme Danışma Kurulu’nda, görev aldı. Üniversite, sanayi işbirliği çerçevesinde, çeşitli üniversitelerde insan kaynakları yönetimi, organizasyonel gelişim ve sektör projelerine destek verdi. Eylül’2012 itibariyle Elginkan Holding’teki görevinden ayrılan Akşit, insan kaynakları yönetimi ve iş etiği konusunda danışmanlık yapmakta, dört farklı üniversitede lisans, yüksek lisans, e-mba ve sertifika programlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Etiği dersleri vermektedir. Öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitelerin kariyer merkezlerinde, üniversite öğrencilerine projeler kapsamında gönüllü olarak koçluk desteği vermektedir.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER)’in Uzmanlık Gruplarından olan “Çalışma Hayatında Yeni Trendler” Uzmanlık Grubu’nun Liderliğini yürüten Akşit, KALDER Eğitim Komisyonu üyesidir. TÜSİAD-KALDER kalite ödülü sürecinde 2000 yılından itibaren EFQM modeli çerçevesinde değerlendirici olarak da görev almaktadır. MCT İK Zirvesi içinde yer alan “Liderler Kahvesi” platformunda 2012 yılından itibaren deneyim paylaşımında bulunmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış makaleleri ve yazıları olan Akşit, İK Yönetiminde “Düşünceler, Uygulamalar, Öngörüler” adlı çok yazarlı bir kitabın derlemesini yapmıştır. Hümanist Kitaptan çıkan “Yöneticiliğe Dair Sorular ve Cevaplar”, “İnsana Yolculuk” ve “Deneyimden Öğrenmek” isimli çok yazarlı e-kitaplarda da yazıları yer almaktadır.

2003 yılından itibaren Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Etik Kurulu’nda görev alan Akşit, üç dönem (2008-2014) Kurulun Başkanlığını yürütmüştür. Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesidir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Habibe Akşit, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme Yöneticiliği Programı’nı tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Organizasyon ve İşletme Politikası Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, aynı bölümde Doktora derecesini aldı.

Akşit, The Coaching Company bünyesinde gerçekleştirilen koçluk çalışmalarıyle birlikte, öğretim üyesi ve danışman olarak da çalışmalarını sürdürmektedir.

En büyük zenginliğini gelişimini destekleyen ailesi olarak tanımlayan Akşit, evli ve iki çocuk annesidir.

 

Üye olduğu mesleki kurumlar:

İMED – İşletme İktisadı Mezunlar Derneği
PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği
TEİD – Türkiye Etik ve İtibar Derneği

 

Habibe Akşit’in katıldığı eğitim programlar;

• Adler International Learning – ICF/ Foundations of Proffessional Coaching 
• Adler International Learning – ICF/ Coaching Conversation in The Context of Work
• Adler International Learning –  ICF/ Moving Toward Artful Coaching 
• ODM 1-2
• Kalder -EFQM © 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

icf bireysel koçluk