ENG

RESILIENT LİDER; SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK

Son yıllarda arka arkaya yaşanan krizlerin doğal bir sonucu olarak birçok şirket maliyet azaltacak tedbirler alma yoluna gitti. Ancak son dönemde yavaş da olsa artış gösteren tüketici talepleri göz önüne alındığında, şirketler maliyet yönetiminden kârlı bir şekilde büyüme odağına kaymak durumundalar. Bu sebeple, değişimin gerekliliğini kavrayacak ve hızına ayak uydurarak inovasyonlar ile şirketlerini geleceğe taşıyacak liderler çok daha önemli hale geldiler.

«Çalışan Değeri» ve «Çalışan Bağlılığı» gibi başlıkların şirketlerin itibar ve yetenek yönetiminde büyük rol oynamaya başladığı günümüzde, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik çabaları özellikle güçlü bir işveren markasının yaratılması adına vazgeçilemez hale geldi.

“Sürdürülebilir Liderlik” kavramı ise liderliğini ne kadar uzun ve her ne pahasına olursa olsun sürdürebilmek değil, etki alanında olan sistemi; 
• kalıcı, 
• sürekli gelişen, 
• fark yaratan, 
• yenilikçi yollar ile sürdürülebilir çözümleri üreten, 
• birlikte ve ortak amaç etrafında çalışmaktan keyif alan, 
• ortak değerleri olan ve ortak değerlerine sürekli sahip çıkan, 
• ortak vizyonunu uzun, hatta sonsuza uzanan bir şekilde tanımlayan, 
• burada ve bu sistemde ne oluyor? sorusunu sürekli sorabilen, 
• değişime çabuk adapte olabilen, 
• gerektiğinde risk alabilen,
• her alanda ve aşamada katılımcı müşteri deneyimleri yaratarak, müşteri etkisine açık olan,
• sistemi değişen müşteri taleplerine göre uyarlayabilen,
• kısa süreli başarıdan daha çok, süreçten keyif alarak başarıyı sürdürülebilir kılmayı amaçlayan, 

bir “sistem” haline getirebilmektir.
Küreselleşme ve artan rekabet, yaşamı her geçen gün daha da karmaşıklaştırmakta, sistem üzerinde baskı oluşturmakta ve liderlerin koşuşturmaca içerisinde neredeyse kendisini unuttuğu bir ortam yaratmaktadır. Böylesi bir ortamda liderler mevcut bilgi, beceri ve yetkinliklerine ilave olarak farklı fikirlere, yaratıcı düşüncelere ve en önemlisi de davranışsal açıdan çok daha farklı ve etkin yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadırlar.

 
Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. © 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

icf bireysel koçluk