KOÇVARİ EĞİTMEN GELİŞİM PROGRAMI

Bu programın öne çıkan en önemli özelliği; uzun yıllar iş hayatında profesyonel yöneticilik, eğitmenlik ve koçluk deneyimlerine sahip, eğitmenler ve koçlar eşliğinde, belirli bir süreci kapsayan, 3 modülden oluşan ve katılımcılara sahne hakimiyeti, rahatlığı ile birlikte koçvari yaklaşımı kazandıran bir Gelişim Programı olmasıdır.

Katılımcıların programdan en etkin şekilde fayda sağlamalarına yönelik olarak katılımcı sayısı en az 6, çok 10 kişi ile sınırlandırılmıştır.

1. Modül: Sunum ve Sahne Hakimiyeti
Eğitime başlama ısınma (buz kırma) ve tanışma teknikleri, Alan kullanımı, Heyecan kontrolü, Eğitimcinin beden dili, Eğitimde etkili konuşma teknikleri, Farklı katılımcı tiplerini anlama ve etkili iletişim geliştirme, Eğitim içeriğini değerlendirme, Eğitimde kullanılabilecek araçlar ve kullanım şekilleri, Video çekim tekniği ile katılımcı performanslarının izleme, değerlendirme ve geliştirme
Bu programın farkı; belirli miktardaki teorik bilgilerle desteklenmekle birlikte daha çok katılımcının sahne hakimiyetini ve rahatlığını geliştirmeyi hedefleyen video destekli pratik uygulamaların yer alması ve böylece eğitim süresince her bir katılımcı ile bir-e-bir çalışılarak değerlendirme yapılmasıdır.

2. Modül: Diksiyon
Katılımcıların ihtiyacı olacan; kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma becerisi kazandırma ve uygulama, kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesi kazandırma ve uygulama, topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilmesi kazandırma ve uygulama, sesbilim açısından tüm seslerin doğru ve güzel söylenebilmesi kazandırma ve uygulama, bireyin, sesini etkili bir biçimde kullanabilmesi kazandırma

3. Modül: Koçvari Eğitmen Yaklaşımı
İnsanı Tanımak, Zihnin yapısı ve Beyin sistemlerinin davranışlar üzerindeki etkisi, Güçlü soru sorma, Derin dinleme, Eğitmenin Liderlik yaklaşımı, Eğitim ortamındaki enerjiyi hissetme ve anlama, Geri bildirim alma verme ve eğitimde etkin şekilde kullanımı. Katılımcıların koçvari eğitmen yaklaşımını kazanmalarına yönelik olarak; katılımcılar ile bir-e-bir, kendi aralarında ikili ve gruplar halinde yapacakları farklı uygulamalar ve pekiştirme çalışmaları bu modülü öne çıkaran özelliktir.

4. Modül: Eğitim Canlandırma araçları
Eğitim etkinliğini arttıran aktiviteler
Kullanılabilecek malzemeler
Program öğrenmenin farklı aşamalarına hizmet eden zekice tasarlanmış öğrenme uygulamalarını içerir.

5. Modül: Koçvari Eğitmen için Mentorluk
Bu modül; programın ilk iki modülünü tamamlamış katılımcıların her birinin gerçekleştireceği eğitim esnasında gözlemleme, değerlendirme ve geribildirim verme yöntemiyle mentorluk yapmayı kapsamaktadır.

 © 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

emcc kariyer koçluğu
icf bireysel koçluk