ENG

LİDERLİĞİN KİMYASI

LİDERLİĞİN KİMYASI

• Klasik yönetim anlayışından neo-klasik yönetim anlayışına geçişte insan odaklılık 
• İnsana en temelden odaklanmak nöro-bilim ve davranışlarımız
• Liderlik bileşenleri ve çalışan bağlılığını sağlayan ortamın nöro-bilimsel altyapısı
• Güven ortamının ve toksik ortamın insan fizyolojisindeki karşılığı 
• Yeni ufuklar: nöro-bilim tabanlı kişilik envanterleri 

Bilgi için; info@thecoachingcompany.com.tr adresine mail yollamanızı rica ederiz. 
 

 
 © 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

icf bireysel koçluk